تماس باما

تماس با ما

کارخانه :یزد-شهرک صنعتی یزد-منطقه ویژه اقتصادی-فاز شیمیایی-بلوارصنعت-کوچه کوهر چاب

تلفن:   ۰۳۵۳۷۲۷۵۱۹۶

فاکس: ۰۳۵۳۷۲۷۵۱۰۷

همراه : ۰۹۱۳۳۵۲۰۱۱۶

info@petro-kimia.ir

order@petro-kimia.ir

petro.ksanat@gmail.com

مدیرعامل : آقای علی میری