شرکت پترو کیمیای صنعت کویر یزد در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۰ موفق به کسب جواز تاسیس به شماره ۱۵۹۳۳از وزارت صنعت ، معدن،تجارت شد ودر زمینه تولید و بلندینگ هیدرو کربن سنگین وسبک در زمینی به متراژ۱۵۰۰۰ متر مربع در یکی از بهترین قسمت های منطقه ویژه اقتصادی یزد و در مجاورت اداره کل گمرکات مشغول به کار گردیده . شایان ذکر است استقرار در منطقه ویژه اقتصادی یزد و در مجاورت اداره کل گمرکات موجب سهولت امر در صادرات محصولات تولیدی این شرکت گردیده است. شرکت پترو کیمیا مراحل ساخت وتکمیل پروژه های ساختمانی وسایت وخطوط تولید خود را در سال ۱۳۹۲ به پایان رسانده وآماده بهره برداری  گردید……..